tv rolnik

Temat: Słowo Boże na niedzielę 2.032008
IV Niedziela Wielkiego Postu (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a) Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi , bo człowiek patrzy na to,...
Źródło: duszki.pl/haslo/duszki.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=378Temat: Różowy ornat.
Podam dok?adnie - nawet w Wikipedii, jest napisane: R??owy Kolor rado?ci w czasie pokuty * III Niedziela Adwentu * IV Niedziela Wielkiego Postu
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=673


Temat: Czytania na marzec 2010
14 MARCA 2010 Niedziela IV niedziela Wielkiego Postu Czytanie I (Joz 5,9-12) I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3392


Temat: Różowy ornat.
Czy w parafiach w kt?rych s?u?ycie jest u?ywany r??owy Ornat? R??owy ornat u?ywa si? dwa razy w roku liturgicznym: III niedziela Awentu - gaudete IV niedziela Wielkiego Postu - laetare
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=673


Temat: Czytania na marzec
2 MARCA 2008 IV Niedziela Wielkiego Postu Czytanie I (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a) Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi , bo...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=1107


Temat: Łódź!
...Jasnogórskiego powraca do archidiecezji łódzkiej. Peregrynację cudownego Wizerunku, która rozpoczęła się tam 12 września 2009 r., przerwano na czas renowacji Obrazu na Jasnej Górze. Dziś o godz. 15.00 przy pomniku Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego na osiedlu Retkinia odbędzie się uroczyste powitanie Jasnogórskiego Wizerunku oraz inauguracja drugiego etapu peregrynacji. http://www.naszdziennik.pl/index.php?da ... d=wi13.txt IV niedziela Wielkiego Postu W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: 'Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada'. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=17117


Temat: Czytania na marzec 2009
22 MARCA 2009 IV Niedziela Wielkiego Postu Czytanie I (2 Krn 36,14-16.19-23) Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=2578


Temat: Wielki Post
..."Alleluja" (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo Boże"). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty. Zmiany następują także w Liturgii Godzin. W Godzinie Czytań w...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=414


Temat: Gaudete in Domino!!!
...in Domino", radujcie się w Panu. Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, w szatach fioletowych. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym. Radosnej niedzieli radości !!!
Źródło: forum.porcjunkula.org/viewtopic.php?t=1490


Temat: IV niedziela Wielkiego Postu (02.03.2008)
Słowo na niedzielę ( IV niedziela Wielkiego Postu )
Źródło: obcy1989.cba.pl/dz/phpBB3/viewtopic.php?t=92